Teraz Czytasz
Jak rozpoznać nerwicę?

Jak rozpoznać nerwicę?

Pojęcie „nerwica” w aktualnej nomenklaturze psychiatrycznej zastępuje się pojęciem „zaburzenia lękowe”, które stanowią dużą grupę zaburzeń psychicznych, obejmującą stany nazwane poprzednio nerwicowymi. Rozpowszechnienie tej grupy schorzeń w populacji szacuje się na około 5-7%, a u członków rodzin osób z tymi zaburzeniami sięga aż 15%.

Czym są zaburzenia lękowe?

Istnieją różne rodzaje nerwicy, dlatego wprowadzono ich podział na:

 • zaburzenia lękowe w postaci fobii,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne,
 • zaburzenia dysocjacyjne,
 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną,
 • inne zaburzenia lękowe i nerwicowe.

Skąd bierze się nerwica i kto może zachorować?

W powstawaniu zaburzeń lękowych upatruje się wielu przyczyn, a z dotychczasowych badań wynika, że zaburzenia te mają złożone podłoże, zarówno środowiskowe, jak i biologiczne, a także społeczne oraz kulturowe. Z kolei wśród czynników zwiększających szansę na zachorowanie znajdują się: płeć żeńska, osoby w przedziale wiekowym 15-24 lata, niższy status socjoekonomiczny, niższy poziom wykształcenia oraz samotność.

Cechy charakterystyczne

Lęk bywa cechą charakterystyczną wielu różnych chorób np. zaburzeń układu hormonalnego lub schorzeń kardiologicznych. Lęk może pojawiać się także w przypadku uzależnienia, jako objaw zespołu abstynencyjnego czy zatrucia substancją psychoaktywną. Dlatego przed postawieniem diagnozy bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się ze źródłem problemów i przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki różnicowej. Stąd nie ma możliwości uogólnienia objawów dla całej grupy zaburzeń lękowych, a każdą z jednostek należy rozpatrywać indywidualnie.

Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Lęk jest objawem nieswoistym i bardzo częstym, dlatego należy mieć świadomość, że może występować w różnych okolicznościach i nie zawsze wskazywać na zaburzenia natury psychicznej. Całkiem naturalny jest lęk, który jest cechą w strukturze osobowości danej osoby, natomiast lęk zaburzający funkcjonowanie w społeczeństwie i utrudniający życie danej jednostki jest stanem wymagającym specjalistycznej diagnostyki.

Jak może objawiać się lęk?

W przypadku zadziałania określonego stresora osoba cierpiąca na zaburzenia lękowe może demonstrować szeroką gamę objawów fizycznych, fizjologicznych i psychicznych.

Do objawów fizycznych zalicza się:

 • ból brzucha,
 • sztywność karku,
 • napięcie mięśni twarzy,
 • zgarbiona i obronna postawa ciała,
 • niespokojne zachowanie z możliwością wystąpienia tików,
 • przyciszony głos,
 • nieraz agresywność lub jąkanie.

Z kolei wśród reakcji fizjologicznych można wyróżnić takie objawy, jak:

 • przyspieszona praca serca,
 • podwyższone ciśnienie krwi i przyspieszone tętno,
 • zaczerwienienie twarzy,
 • nadmierne pocenie się,
 • suchość w ustach,
 • biegunka i potrzeba oddania moczu,
 • uczucie ogarniającego ciało gorąca i zimna.

Natomiast w sferze psychicznej zaobserwować można:

 • ograniczoną uważność,
 • trudności w koncentracji,
 • wrażenie chaosu myśli,
 • dużą zmienność nastroju,
 • drażliwe, pochopne i niecierpliwe zachowanie.

Więcej na temat zaburzeń psychicznych dowiesz się z artykułów na portalu Poradnik Gazeta Medyczna.

Zobacz komentarze (0)

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.

© 2023 Stylowymag.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przewiń w górę